Välkommen

Föreningen

Bevara sommarstaden

Årsta Havsbad

Senast uppdaterad 20200722

Årsmötet är inställt

Föreningsgården får inte användas för möten pga corona-risken.


Nytt datum för årsmöte kommer meddelas här och via e-post till medlemmarna.

Föreningens syfte

Vi är en ideell förening med syfte att bevara Årsta Havsbads karaktär av sommarstad. Årsta Havsbad är ett helt unikt område, både till sin tillkomsthistoria och till sin nuvarande karaktär. ”Sommarstad” var det begrepp HSB:s arkitekter myntade när de ritade och anlade området, med de smala vägarna, de små tomterna, de anspråkslösa stugorna som fick en flack takvinkel och som smögs in mitt på tomten för att inte dominera bilden. Naturen skulle ha huvudrollen med det kuperade landskapet och de stora karaktärsträden, mycket tall och björk.


Sommarstad - det innebär att både kulturmiljön och naturmiljön ska bevaras. Årsta Havsbad ska fortsätta att i huvudsak vara ett sommarstugeområde och inte omvandlas till ett mini-villasamhälle.


Vi arbetar för att den stora sommarboende majoritetens intressen ska tillvaratas vid alla förändringar. Det betyder sådant som att vattensystem ska kunna stängas av på hösten, att tomterna och vägarna ska bevaras i nuvarande skick och att inga stora så kallade Attefallshus ska kunna komma till på de små och tätt belägna tomterna.


Copyright © All Rights Reserved