Välkommen

Senast uppdaterad 20231127

Föreningens syfte

Vi är en ideell förening med syfte att bevara Årsta Havsbads karaktär av sommarstad. Årsta Havsbad är ett helt unikt område, både till sin tillkomsthistoria och till sin nuvarande karaktär. ”Sommarstad” var det begrepp HSB:s arkitekter myntade när de ritade och anlade området, med de smala vägarna, de små tomterna, de anspråkslösa stugorna som fick en flack takvinkel och som smögs in mitt på tomten för att inte dominera bilden. Naturen skulle ha huvudrollen med det kuperade landskapet och de stora karaktärsträden, mycket tall och björk.


Sommarstad - det innebär att både kulturmiljön och naturmiljön ska bevaras. Årsta Havsbad ska fortsätta att i huvudsak vara ett sommarstugeområde och inte omvandlas till ett mini-villasamhälle.Detta gör vi:

Vi arbetar för att den stora sommarboende majoritetens intressen ska tillvaratas vid alla förändringar. Det betyder sådant som att vattensystem ska kunna stängas av på hösten, att tomterna och vägarna ska bevaras i nuvarande skick och att inga stora så kallade Attefallshus ska kunna komma till på de små och tätt belägna tomterna.

Vi vill att detaljplanen för Årsta havsbad ska följas och att alla i Årsta havsbad känner till och låter sig inspireras av gestaltningsprogrammet inför renovering eller nybyggnation.


Hösten 2020 är cirka 30 procent året-runt-bebodda av de ca 830 fastigheterna, enligt Haninge kommun. Det betyder att ungefär 70 procent är sommarställen.Bli medlem

Kontakta: Karin Marcus

karmar@telia.com eller 070-7760717

Vi behöver ditt namn och din mailadress. Gärna också telefonnummer och adress i Årsta Havsbad.

Maila adressändringar till Kjell Johansson kjelljo@telia.com

Möten & medlemskap

· Föreningen har 1-2 medlemsmöten om året, och ca 10 styrelsemöten om året.

· Som medlem blir du informerad via mail och anslagstavlorna i Årsta Havsbad. Vi skriver också regelbundet i Årsta Havsbladet.

· Föreningen har ca 140 medlemmar.

· Det kostar ingenting att vara medlem.

Pengar till kostnader för hemsida, utskick och kopiering samlas frivilligt in på våra möten. Vi tar också emot bidrag via Swish till ordförande Karin Marcus på telefon 070 776 07 17.