Välkommen

Senast uppdaterad 20210414

Föreningens syfte

Vi är en ideell förening med syfte att bevara Årsta Havsbads karaktär av sommarstad. Årsta Havsbad är ett helt unikt område, både till sin tillkomsthistoria och till sin nuvarande karaktär. ”Sommarstad” var det begrepp HSB:s arkitekter myntade när de ritade och anlade området, med de smala vägarna, de små tomterna, de anspråkslösa stugorna som fick en flack takvinkel och som smögs in mitt på tomten för att inte dominera bilden. Naturen skulle ha huvudrollen med det kuperade landskapet och de stora karaktärsträden, mycket tall och björk.


Sommarstad - det innebär att både kulturmiljön och naturmiljön ska bevaras. Årsta Havsbad ska fortsätta att i huvudsak vara ett sommarstugeområde och inte omvandlas till ett mini-villasamhälle.


Vi arbetar för att den stora sommarboende majoritetens intressen ska tillvaratas vid alla förändringar. Det betyder sådant som att vattensystem ska kunna stängas av på hösten, att tomterna och vägarna ska bevaras i nuvarande skick och att inga stora så kallade Attefallshus ska kunna komma till på de små och tätt belägna tomterna.

Våren 2021 är ca 200 av de ca 830 fastigheterna året-runt-bebodda, enligt ÅHS hemsida. Det betyder att drygt 75% är sommarställen.

Bli medlem

Vi startade år 2004 som ett upprop och en arbetsgrupp och 2007 beslöt vi att bilda en förening.

Vi beslöt också att inte ha en medlemsavgift för att få en enklare förenings-bokföring. Pengar till kostnader för hemsida, utskick, kontorsmateriel och kopieringar samlas frivilligt in på våra möten. Vi tar också emot bidrag via Swish till ordförande Karin Marcus på telefon 070 776 07 17


Vill du bli medlem?

Kontakta: Karin Marcus

karmar@telia.com

070-7760717

Vi behöver:

ditt namn, din mailadress, gärna också tel. nr. och adress i Årsta Havsbad

Maila adressändringar till Kjell Johansson kjelljo@telia.com

Möten & medlemskap

· Föreningen har 1-2 medlemsmöten om året, och ca 10 styrelsemöten om året.

· Som medlem blir du informerad om mötena via mail och anslagstavlor i Årsta Havsbad. Vi skriver också regelbundet i Årsta Havsbladet.

· Föreningen har ca 140 medlemmar.

· Det kostar ingenting att vara medlem.

Vi är styrelsen


Karin Marcus, ordförande.

Bor på Hopparstigen 7. Jag har haft stuga i Årsta Havsbad i 34 år och älskar skärgårdsnaturen.

telefon: 070 776 07 17

e-post: karmar@telia.com


Kjell Johansson, kassör.

Hopparstigen 7. Ägnar mig gärna åt trädgården. 

kjelljo@telia.com


Salan Ahlgren, ledamot,  Bor på Fregattvägen sedan 2011. Tycker om sommarstaden och havet. 

ahlgren.salan@gmail.com


Peter Mårtensson,  suppleant.

Har bott i Årsta Havsbad varje sommar sedan år 1948, då jag föddes. Jag är tredje generation i stugan på Årsta Havsbadsvägen 42.  p.martensson@bredband.net


Catarina Johansson, adjungerad, . Bor på Östra Parkvägen, sommarboende sedan 2014. Engagerad i samspelet mellan natur och bebyggelse.

cattis48@gmail.com


Lars Söderström, suppleant,  Årsta Havsbadsvägen. Kom till Årsta Havsbad 1954. Intresserad av detaljplan och byggnadsvård. lars.soderstrom@outlook.com


Lars-Otto Frick, ledamot, . Bor på Kolonivägen. Sysslar framför allt med detaljplanen för Årsta Havsbad. 

Frickisberg@gmail.com


Carsten Palmær, sekreterare. Kom till Årsta som spädbarn 1947. Bor på Utsiktsvägen 10, . Tycker att sommarstugan är ett miljövänligt sätt att leva.

carsten.palmaer@gmail.com